İletişim

Adres
T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Sistem Yönetim Birimi
Simon Bolivar Cad. Sedat Simavi Sok. No : 36
Çanakaya / ANKARA

E-posta: netsistem@saglik.gov.tr
Telefon: +90 312 501 20 53
Fax: +90 312 442 25 17